husk mig

Fastholder kvalitet med kurser og temadage 

For at vi fortsat både kan tilbyde vores borgere den bedste behandling og tiltrække kompetente medarbejdere, tilbyder vi relevante kurser og temadage.

Løbende tilbyder vi forskellige former for kompetenceudvikling. Det kan være kurser, temaeftermiddage og instruktioner i 

  • Førstehjælp
  • At håndtere og forstå sygdom
  • Bruger & hjælper relationen
  • Kommunikation
  • Konflikthåndtering
  • Supervision, enkeltvis eller i grupper


Medarbejderne får løn, når de deltager i kurser. Ved deltagelse i instruktionstimer, cafédage mv., som er frivilligt at deltage i, er det for egen regning.

Vi ønsker også at tilbyde temadage til de pårørende, så de får mere viden om, hvad der sker med deres familiemedlemmer hvis de fx rammes af uhelbredelig sygdom eller demens, så de bliver bedre rustet til at håndtere situationen.